Loading...
 • Obrini Casa

  Hitta din drömfastighet i Piemonte

 • Obrini Casa

  Investera i Italien

 • Obrini Casa

  Fastigheter i Italien

Köpprocessen 2018-02-06T14:20:54+00:00

Köpprocessen i Italien

Köpprocessen i Italien skiljer sig en del från den i Sverige och det finns några steg på vägen att vara uppmärksam på.

Finansiering av ditt fastighetsköp i Italien
När vi börjar söka efter den perfekta fastigheten för dig, behöver vi naturligtvis veta dina önskemål och din budget för köpet. Det är också bra för oss att veta om du redan har finansiering klar eftersom det kan vara en fördel i prisförhandlingen med säljaren. Om du planerar att låna pengar till ditt köp presenterar vi dig gärna för vår partnerbank och får igång denna process tidigt, eftersom pappersarbete och administration kan ta lite tid i Italien. Det är möjligt att låna en del av det belopp som behövs (vanligtvis runt 60 %) även om du inte planerar att vara bosatt i Italien.

Italienskt bankkonto och skattenummer (Codice Fiscale)
För att kunna köpa ett hus i Italien behöver du ha ett italienskt bankkonto och ett italienskt skattenummer (Codice Fiscale). För att ansöka om ett italienskt bankkonto måste du vara på plats personligen men skattenumret kan fixas antingen i Italien eller på ambassaden/konsulat i Sverige. Våra samarbetsbanker står redo att hjälpa till med konto och behöver ni assistans med skattenummer hjälper vi gärna till.

Leta fastighet i Italien
Enligt dina önskemål och budget presenterar vi förslag på fastigheter för dig att utvärdera. Vi väljer noggrant ut de fastigheter som vi tror är bäst lämpade för dina önskemål och planer med fastigheten. Utöver de fastigheter som finns på vår hemsida har vi många fler fastigheter att erbjuda och även fastigheter som aldrig läggs ut på den publika marknaden utan förhandlas privat.

Det första kontraktet – Compromesso
När pris och villkor för köpet är överenskommet med säljaren är det dags att underteckna det första kontraktet (Compromesso). Detta är ett kontrakt som anger försäljningspriset, vad som köps, när det slutliga kontraktet kommer att göras etc. När detta är undertecknat, förbinder kontraktet både dig och säljaren till köpet. I detta skede förväntas du betala en handpenning (vanligtvis 10-15% av husets försäljningspris) och vår provision av 3 % + moms (Minsta avgift är 3 000 € + moms). Om du drar dig ur köpet efter att du har undertecknat det första kontraktet, förlorar du den handpenning och provision du betalat. Om ägaren drar sig ur köpet måste denne istället betala dubbla handpenningen till dig.

Det slutliga köpekontraktet
Det slutliga köpekontraktet upprättas alltid av en notarie (Notaio) enligt Italiensk lag. Notarien gör många kontroller innan kontraktet undertecknas för att säkerställa att fastigheten är fri från inteckningar, fri från obetalda skatter och avgifter, att den ägs av de personer som säljer det etc. Den återstående delen av köpeskillingen ska nu överlämnas till säljaren, du måste också betala en avgift till notarien för hans tjänster och stämpelskatten. Dessa betalningar görs vanligen genom en typ av check som heter Assegno Circolare (utfärdad och garanterad av din italienska bank). Om du inte talar italienska är det också nödvändigt att en auktoriserad översättare översätter kontraktet till engelska och sedan är närvarande vid undertecknandet av kontraktet för att förklara innebörden i kontraktet. Detta medför också en kostnad som betalas vid påskrift av kontraktet.

Kostnad för att köpa en fastighet i Italien
Som riktlinje behöver du beräkna 10 % av försäljningspriset på fastigheten i ytterligare kostnad vid köp i Italien. Stämpelskatten varierar beroende på om du kommer att skriva dig som permanent boende på adressen (Prima Casa) eller om du planerar att köpa fastigheten som sommarboende (Seconda Casa). Om du köper en fastighet som Prima Casa betalar du stämpelskatt om 2 % av taxeringsvärdet och om du köper som Seconda Casa betalar du 9 %. När du hittat rätt fastighet får du en exakt beräkning av de kostnader som köp av denna fastighet innebär.

Köpkostnaderna inkluderar:

 • Stämpelskatt
 • Notariearvode
 • Registreringsavgift
 • Agenturarvode
 • Översättningsavgift

Före, under och efter köp av din fastighet i Italien
Vi är vid din sida under hela inköpsprocessen, ser till att du får all information och support du behöver och att alla nödvändiga åtgärder utförs, i tid och korrekt. Om du planerar att renovera din fastighet har vi alla nödvändiga kontakter som arkitekter, byggnadsingenjörer, advokater etc. och erbjuder även tjänster som projektledare under renoveringen, underhåll när du själv inte är på plats och mycket mer.

Se alla våra listade fastigheter